Kalendarz

październik 2018
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Odwiedzi?o nas

Dzisiaj19
Tydzie?19
Wszystkie295797

Powered by Kubik-Rubik.de

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Wojciechw "?w. Wojciecha"

Na zebraniu wiejskim w kwietniu 2010r. zosta? powo?any Komitet Za?o?ycielski, ktry zosta? upowa?niony do rejestracji Stowarzyszenia "?w. Wojciecha" w s?dzie. W dni 24.06.201 Or. Postanowieniem S?du Rejonowego w Opolu , Stowarzyszenie " ?w. Wojciecha" zosta?o wpisane do Krajowego Rejestru S?dowego pod numerem KRS 0000359629


Sk?ad Zarz?du Stowarzyszenia:

Edeltrauda Zug - prezes zarz?du

Danuta Skiba - wiceprezes zarz?du

Aniela Zoremba - skarbnik zarz?du

Kornelia Latusek - Brodacka - sekretarz zarz?dy

Linda Wolna - cz?onek zarz?du


Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia:

Krystyna Srokos przewodnicz?ca

Zdzis?awa Wiatr - wiceprzewodnicz?ca

Urszula Syga - sekretarz


Stowarzyszenie "?w. Wojciecha" ma swj Statut i od 29.09.2010r. numer NIP 5761565149, aby Stowarzyszenie mog?o sprawnie i zgodnie z prawem dzia?a?, Zgodnie ze statutem cz?onkiem Stowarzyszenia " ?w. Wojciecha" mog? zosta? wszyscy, ktrzy w Wojciechowie mieszkaj?, mieszkali, pracuj? lub s? zwi?zani z Wojciechowem. Statut zosta? tak I opracowany, aby ka?dy kto chce rozwoju Wojciechowa mg? si? do tego przyczyni? i sta? si? \ cz?onkiem Stowarzyszenia. Zarz?d Stowarzyszenia jest otwarty na wszelkie propozycje. Dlatego te? zapraszamy wszystkich mieszka?cw do czynnego wspierania naszych dzia?a?. Celem Stowarzyszenia jest:............................

 
You are here: