Kalendarz

październik 2018
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Odwiedzi?o nas

Dzisiaj30
Tydzie?30
Wszystkie295808

Powered by Kubik-Rubik.de

Organizacje

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Wojciechw "?w. Wojciecha"

Na zebraniu wiejskim w kwietniu 2010r. zosta? powo?any Komitet Za?o?ycielski, ktry zosta? upowa?niony do rejestracji Stowarzyszenia "?w. Wojciecha" w s?dzie. W dni 24.06.201 Or. Postanowieniem S?du Rejonowego w Opolu , Stowarzyszenie " ?w. Wojciecha" zosta?o wpisane do Krajowego Rejestru S?dowego pod numerem KRS 0000359629

Więcej…
 

Filia Caritas

Filia Caritas

Caritas Olesno - Filia Wojciechw. Filia Caritas w Wojciechowie zosta?a powo?ana 25.05.2010r. Zarz?d Caritasu sk?ada si? z nast?puj?cych osb: Edeltrauda Zug - przewodnicz?ca Linda Wolna - z-ca przewodnicz?cego Aniela Zoremba - skarbnik Krystyna Srokosz - sekretarz G?wnymi celami statutowymi s? mi?dzy innymi: " dzia?alno?? Charytatywna

Więcej…
 


You are here: